<-- Tilbake til justert landsoversikt

169 - Justert prognose for Troms

Justert prognose for Troms

Se også ikke-justert prognose for Troms.

0 results
PartiS-valg
2013
F-valg
2015
Prognose
2017
MandaterEndring

Butler swing H+FrP+KrF -> A+Sp+SV: 0,0%
Butler swing A -> Sp: 0,0%0 results
Lokal "sperregrense": 0,0%

Rangering av kandidatene

(Se valglistene).
Distriktsmandater i fet skrift, tre nærmeste utslåtte kandidater, utjevningsmandater merket med U, øvrige førstekandidater.
Kvotient etter delingstall (1,4 - 3 - 5 osv.)

SV02 815
Sp02 065
FrP0965
R0361
V0-240
MDG0-528
A0-988
KrF0-1 045
H0-3 213