<-- Tilbake til justert landsoversikt

169 - Justert prognose for Møre og Romsdal

Justert prognose for Møre og Romsdal

Se også ikke-justert prognose for Møre og Romsdal.

0 results
PartiS-valg
2013
F-valg
2015
Prognose
2017
MandaterEndring

Butler swing H+FrP+KrF -> A+Sp+SV: 0,0%
Butler swing A -> Sp: 0,0%0 results
Lokal "sperregrense": 0,0%

Rangering av kandidatene

(Se valglistene).
Distriktsmandater i fet skrift, tre nærmeste utslåtte kandidater, utjevningsmandater merket med U, øvrige førstekandidater.
Kvotient etter delingstall (1,4 - 3 - 5 osv.)

FrP06 414
Sp04 220
KrF02 164
V0-384
MDG0-1 651
R0-1 851
SV0-2 363
H0-2 538
A0-5 499