<-- Tilbake til justert landsoversikt

169 - Justert prognose for Sogn og Fjordane

Justert prognose for Sogn og Fjordane

Se også ikke-justert prognose for Sogn og Fjordane.

0 results
PartiS-valg
2013
F-valg
2015
Prognose
2017
MandaterEndring

Butler swing H+FrP+KrF -> A+Sp+SV: 0,0%
Butler swing A -> Sp: 0,0%0 results
Lokal "sperregrense": 0,0%

Rangering av kandidatene

(Se valglistene).
Distriktsmandater i fet skrift, tre nærmeste utslåtte kandidater, utjevningsmandater merket med U, øvrige førstekandidater.
Kvotient etter delingstall (1,4 - 3 - 5 osv.)

Sp08 747
Sp04 082
KrF0435
V049
SV0-464
R0-475
MDG0-849
A0-1 620
FrP0-2 132
H0-3 217