<-- Tilbake til justert landsoversikt

169 - Justert prognose for Hordaland

Justert prognose for Hordaland

Se også ikke-justert prognose for Hordaland.

0 results
PartiS-valg
2013
F-valg
2015
Prognose
2017
MandaterEndring

Butler swing H+FrP+KrF -> A+Sp+SV: 0,0%
Butler swing A -> Sp: 0,0%0 results
Lokal "sperregrense": 0,0%

Rangering av kandidatene

(Se valglistene).
Distriktsmandater i fet skrift, tre nærmeste utslåtte kandidater, utjevningsmandater merket med U, øvrige førstekandidater.
Kvotient etter delingstall (1,4 - 3 - 5 osv.)

H05 743
H02 680
SV01 987
KrF01 673
V0548
MDG0-16
R0-437
FrP0-922
A0-3 932
Sp0-5 233