<-- Tilbake til justert landsoversikt

169 - Justert prognose for Rogaland

Justert prognose for Rogaland

Se også ikke-justert prognose for Rogaland.

0 results
PartiS-valg
2013
F-valg
2015
Prognose
2017
MandaterEndring

Butler swing H+FrP+KrF -> A+Sp+SV: 0,0%
Butler swing A -> Sp: 0,0%0 results
Lokal "sperregrense": 0,0%

Rangering av kandidatene

(Se valglistene).
Distriktsmandater i fet skrift, tre nærmeste utslåtte kandidater, utjevningsmandater merket med U, øvrige førstekandidater.
Kvotient etter delingstall (1,4 - 3 - 5 osv.)

KrF08 283
FrP05 870
H05 674
MDG0-1 355
V0-1 932
SV0-3 146
R0-3 334
Sp0-3 903
A0-5 650