<-- Tilbake til justert landsoversikt

169 - Justert prognose for Vest-Agder

Justert prognose for Vest-Agder

Se også ikke-justert prognose for Vest-Agder.

0 results
PartiS-valg
2013
F-valg
2015
Prognose
2017
MandaterEndring

Butler swing H+FrP+KrF -> A+Sp+SV: 0,0%
Butler swing A -> Sp: 0,0%0 results
Lokal "sperregrense": 0,0%

Rangering av kandidatene

(Se valglistene).
Distriktsmandater i fet skrift, tre nærmeste utslåtte kandidater, utjevningsmandater merket med U, øvrige førstekandidater.
Kvotient etter delingstall (1,4 - 3 - 5 osv.)

KrF05 098
FrP02 555
H01 072
V0134
MDG0-583
R0-1 119
Sp0-1 323
SV0-1 555
A0-4 979