<-- Tilbake til justert landsoversikt

169 - Justert prognose for Vestfold

Justert prognose for Vestfold

Se også ikke-justert prognose for Vestfold.

0 results
PartiS-valg
2013
F-valg
2015
Prognose
2017
MandaterEndring

Butler swing H+FrP+KrF -> A+Sp+SV: 0,0%
Butler swing A -> Sp: 0,0%0 results
Lokal "sperregrense": 0,0%

Rangering av kandidatene

(Se valglistene).
Distriktsmandater i fet skrift, tre nærmeste utslåtte kandidater, utjevningsmandater merket med U, øvrige førstekandidater.
Kvotient etter delingstall (1,4 - 3 - 5 osv.)

H04 832
H02 255
A01 775
FrP0977
KrF0-709
V0-764
R0-814
SV0-944
MDG0-965
Sp0-3 193