<-- Tilbake til justert landsoversikt

169 - Justert prognose for Buskerud

Justert prognose for Buskerud

Se også ikke-justert prognose for Buskerud.

0 results
PartiS-valg
2013
F-valg
2015
Prognose
2017
MandaterEndring

Butler swing H+FrP+KrF -> A+Sp+SV: 0,0%
Butler swing A -> Sp: 0,0%0 results
Lokal "sperregrense": 0,0%

Rangering av kandidatene

(Se valglistene).
Distriktsmandater i fet skrift, tre nærmeste utslåtte kandidater, utjevningsmandater merket med U, øvrige førstekandidater.
Kvotient etter delingstall (1,4 - 3 - 5 osv.)

H03 621
A01 863
FrP01 416
Sp021
V0-527
MDG0-1 029
R0-1 230
SV0-1 600
KrF0-2 381