<-- Tilbake til justert landsoversikt

169 - Justert prognose for Oppland

Justert prognose for Oppland

Se også ikke-justert prognose for Oppland.

0 results
PartiS-valg
2013
F-valg
2015
Prognose
2017
MandaterEndring

Butler swing H+FrP+KrF -> A+Sp+SV: 0,0%
Butler swing A -> Sp: 0,0%0 results
Lokal "sperregrense": 0,0%

Rangering av kandidatene

(Se valglistene).
Distriktsmandater i fet skrift, tre nærmeste utslåtte kandidater, utjevningsmandater merket med U, øvrige førstekandidater.
Kvotient etter delingstall (1,4 - 3 - 5 osv.)

Sp09 440
A05 007
R0-546
MDG0-832
SV0-1 272
V0-1 275
KrF0-2 174
FrP0-2 573
H0-5 515