<-- Tilbake til justert landsoversikt

169 - Justert prognose for Hedmark

Justert prognose for Hedmark

Se også ikke-justert prognose for Hedmark.

0 results
PartiS-valg
2013
F-valg
2015
Prognose
2017
MandaterEndring

Butler swing H+FrP+KrF -> A+Sp+SV: 0,0%
Butler swing A -> Sp: 0,0%0 results
Lokal "sperregrense": 0,0%

Rangering av kandidatene

(Se valglistene).
Distriktsmandater i fet skrift, tre nærmeste utslåtte kandidater, utjevningsmandater merket med U, øvrige førstekandidater.
Kvotient etter delingstall (1,4 - 3 - 5 osv.)

Sp09 916
A06 766
SV0-597
V0-609
R0-890
MDG0-1 159
KrF0-2 020
FrP0-3 687
H0-7 409