<-- Tilbake til justert landsoversikt

169 - Justert prognose for Oslo

Justert prognose for Oslo

Se også ikke-justert prognose for Oslo.

0 results
PartiS-valg
2013
F-valg
2015
Prognose
2017
MandaterEndring

Butler swing H+FrP+KrF -> A+Sp+SV: 0,0%
Butler swing A -> Sp: 0,0%0 results
Lokal "sperregrense": 0,0%

Rangering av kandidatene

(Se valglistene).
Distriktsmandater i fet skrift, tre nærmeste utslåtte kandidater, utjevningsmandater merket med U, øvrige førstekandidater.
Kvotient etter delingstall (1,4 - 3 - 5 osv.)

H013 154
R010 337
MDG08 506
SV06 138
V05 957
A060
KrF0-6 211
FrP0-12 391
Sp0-22 945