<-- Tilbake til justert landsoversikt

169 - Justert prognose for Akershus

Justert prognose for Akershus

Se også ikke-justert prognose for Akershus.

0 results
PartiS-valg
2013
F-valg
2015
Prognose
2017
MandaterEndring

Butler swing H+FrP+KrF -> A+Sp+SV: 0,0%
Butler swing A -> Sp: 0,0%0 results
Lokal "sperregrense": 0,0%

Rangering av kandidatene

(Se valglistene).
Distriktsmandater i fet skrift, tre nærmeste utslåtte kandidater, utjevningsmandater merket med U, øvrige førstekandidater.
Kvotient etter delingstall (1,4 - 3 - 5 osv.)

H018 961
H08 849
FrP03 190
V03 112
MDG01 391
R0-875
SV0-2 860
A0-3 901
KrF0-6 062
Sp0-11 856