<-- Tilbake til justert landsoversikt

169 - Justert prognose for Østfold

Justert prognose for Østfold

Se også ikke-justert prognose for Østfold.

0 results
PartiS-valg
2013
F-valg
2015
Prognose
2017
MandaterEndring

Butler swing H+FrP+KrF -> A+Sp+SV: 0,0%
Butler swing A -> Sp: 0,0%0 results
Lokal "sperregrense": 0,0%

Rangering av kandidatene

(Se valglistene).
Distriktsmandater i fet skrift, tre nærmeste utslåtte kandidater, utjevningsmandater merket med U, øvrige førstekandidater.
Kvotient etter delingstall (1,4 - 3 - 5 osv.)

A06 536
A03 050
FrP02 336
R0469
KrF0-88
Sp0-1 403
MDG0-1 662
V0-1 758
H0-1 880
SV0-2 649